ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
Article ads (bottom)

ច្បាប់

# លេខ ចំណងជើង ទាញយក
001 ប្រកាស​លេខ៥៨៤៩ ប្រក ចុះថ្ងៃទី១០ សីហា ២០១៦ ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​កែ​ទម្រង់រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ 39
002 ប្រកាសស្តីពីការបែងចែកភារកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 193
003 ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ ស្តីពី​លក្ខន្តិកៈ​ដោយ​ឡែក សម្រាប់​បុគ្គលិក​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ 789
004 អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា 169
005 ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និងតុលាការ 238
006 សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 201
007 រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងមហាផ្ទៃ (បច្ចុប្បន្នភាព ២០១៥) 1413
008 ប្រកាសរួម​ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​របស់​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបណីយកម្ម និង​សំណង់ 406
009 ដីកាស្តីពីការកំណត់តម្លៃសេវារដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ 154
010 កាតព្វកិច្ច និង សិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ 302
011 តារាង​តម្លៃ​សេវារបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 286
012 រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត 206
013 តារាងតម្លៃសេវា​រដ្ឋបាល​ឃុំ សង្កាត់ (ត្រុូវបានកែប្រែឆ្នាំ២០១៥) 356
014 ការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល 418
015 ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​អនុវត្ត​​ក្រម​រដ្ឋប្ប​វេណី។ 219
016 អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​របប​ស្តីពី​ការ​សុំ​ច្បាប់​និង​ការ​អនុញ្ញាត​ច្បាប់​ឈប់​គ្រប់ប្រភេទ​របស់​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល​ 205
017 អនុក្រឹត្យលេខស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា 198
018 អនុក្រឹត្យសី្តពីការគ្រប់គ្រងលើការវាស់វែង និងការផលិតផែនទី និងលើអាជីវកម្មវាស់វែង និងការ ផែនទីរាជរដ្ឋាភិបាល 77
019 អនុក្រឹត្យសី្តពីការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ 166
020 ច្បាប់ ស្តីពីសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ 206