ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
Article ads (bottom)

ច្បាប់

# លេខ ចំណងជើង ទាញយក
001 អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា 169
002 រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងមហាផ្ទៃ (បច្ចុប្បន្នភាព ២០១៥) 1413
003 អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​របប​ស្តីពី​ការ​សុំ​ច្បាប់​និង​ការ​អនុញ្ញាត​ច្បាប់​ឈប់​គ្រប់ប្រភេទ​របស់​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល​ 205
004 អនុក្រឹត្យលេខស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា 198
005 អនុក្រឹត្យសី្តពីការគ្រប់គ្រងលើការវាស់វែង និងការផលិតផែនទី និងលើអាជីវកម្មវាស់វែង និងការ ផែនទីរាជរដ្ឋាភិបាល 77
006 អនុក្រឹត្យសី្តពីការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ 166
007 អនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ផ្ទៃបឹងតាមោក (បឹងកប់ស្រូវ) ទំហំ ៣.២៣៩,៧ ហិកតា ស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ 49
008 អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយវិវាទសារពើពន្ធ 148
009 អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក 144
010 អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយ ដើម្បីគាំទ្រការអនុវត្តផ្ទាល់ដល់គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តព្រះសីហនុ 39
011 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការដាក់អោយអនុវត្តប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីរាជធានីភ្នំពេញ 166
012 អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ និងអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញមួយចំនួន 167
013 អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ប្រតិទិន​ឈប់​សម្រាក​ការងារ​របស់​មន្ត្រី​រាជការ នយោជិក កម្មករ ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦ 157
014 អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់ជនទាំងឡាយ ដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ 39
015 អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​កែប្រែ​ឯកតា​នៃ​សន្ទស្សន៍​បៀវត្ស​មូលដ្ឋាន​របស់​មន្ត្រី​រាជការ 217
016 អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​ពិន័យ​អន្តរ​ការណ៍​ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​នឹង​ច្បាប់​ស្តីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក 365