ថ្ងៃព្រហស្បត៌ ទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
Article ads (bottom)

ច្បាប់

# លេខ ចំណងជើង ទាញយក
001 ប្រកាស​លេខ៥៨៤៩ ប្រក ចុះថ្ងៃទី១០ សីហា ២០១៦ ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​កែ​ទម្រង់រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ 36
002 ប្រកាសស្តីពីការបែងចែកភារកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 176
003 សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 184
004 ប្រកាសរួម​ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​របស់​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបណីយកម្ម និង​សំណង់ 376
005 តារាង​តម្លៃ​សេវារបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 269
006 តារាងតម្លៃសេវា​រដ្ឋបាល​ឃុំ សង្កាត់ (ត្រុូវបានកែប្រែឆ្នាំ២០១៥) 338
007 ប្រកាស ស្ដីពី ការកែសម្រួលប្រការ៣ នៃប្រកាសស្ដីពី នីតិវិធី លក្ខខណ្ឌ នៃការសុំ ការផ្ដល់ និងការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ 85
008 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការកំណត់ថ្លៃឈ្នួលនេសាទលើឧបករណ៍នេសាទសិប្បកម្មក្នុងដែននេសាទសមុទ្រ 138
009 ប្រកាសស្តីពី​ការកែប្រែតម្លៃសេវាសាធារណៈ លើការប្រមូលចំណូលពីការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរ និងការប្តូរប័ណ្ណបើកបរ 144
010 ប្រកាសស្តីពី​ការ​កែប្រែតម្លៃសេវាសាធារណៈ លើការចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាព 135
011 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីទម្រង់បែបបទនៃបង្កាន់ដៃពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក 71
012 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលដែល​បាន​ពីការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក 83
013 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការកែប្រែកម្រងសេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ 164
014 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ 240